#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 2 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.028284788131714 วินาที