#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 0.12.47 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 2 0.12.72 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 3 0.12.78 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 0.50 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 4 0.50 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 0.50 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 4 0.13.34 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020437955856323 วินาที