#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 0.14.91 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 2 0.15.25 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 3 0.16.10 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 0.20 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 0.20 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 0.16.32 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 4 0.20 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020404815673828 วินาที