#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1 04.55.25 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2 04.58.41 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 3 04.59.50 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 06.00.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 06.00.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 06.00.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 06.00.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 06.00.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 05.03.63 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
10 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 06.00.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027662038803101 วินาที