#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 05.44.71 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 2 05.50.06 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 3 06.56.01 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 10.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 07.04.89 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 10.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 10.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 10.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
9 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 10.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 10.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027968883514404 วินาที