#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1 14.55.78 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 2 17.18.59 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 3 18.29.19 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 20.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 20.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 20.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 20.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 20.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 18.29.39 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
10 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 20.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025936126708984 วินาที