#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 19.39.22 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 2 20.08.75 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 3 20.14.25 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 25.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 20.52.02 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 25.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 4 25.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 4 25.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 25.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 25.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.028233051300049 วินาที