#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 4.48 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 2 4.41 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 3 4.21 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 5.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 5.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 5.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 4.20 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 5.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022095918655396 วินาที