#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 32.84 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 2 27.22 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 3 23.89 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 10.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 10.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 16.21 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 10.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 10.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 18.92 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
10 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 10.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027435064315796 วินาที