#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 29.75 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 2 21.36 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 3 21.02 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 10.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 10.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 10.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 14.64 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 20.08 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0228431224823 วินาที