1. บาสเกตบอล
0012. บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0013. บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0014. บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย 0015. บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0022509098052979 วินาที