1. เปตอง
0024. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0025. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0026. เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย 0027. เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
0028. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย 0029. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
0030. เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย 0031. เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
0032. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม 0033. เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
0034. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย 0035. เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
0036. เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย 0037. เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0023171901702881 วินาที