1. เทเบิลเทนนิส
0038. เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0039. เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0040. เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย 0041. เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
0042. เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย 0043. เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
0044. เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย 0045. เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
0046. เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม 0047. เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0023770332336426 วินาที