1. วู้ดบอล
0048. วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 0049. วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
0050. วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย 0051. วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
0052. วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 0053. วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
0054. วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 0055. วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
0056. วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ ชาย 0057. วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ หญิง
0100. วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 0101. วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0022261142730713 วินาที