1. กรีฑา
0058. วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0059. วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0060. วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0061. วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0062. วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0063. วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0064. วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0065. วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0066. วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0067. วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0068. วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0069. วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0070. วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0071. วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0072. วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0073. วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0074. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0075. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0076. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0077. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0078. วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง 0079. วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
0080. วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0081. วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0082. วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0083. วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0084. วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0085. วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0086. วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0087. วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
0088. กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0089. กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0090. กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย 0091. กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
0092. ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0093. ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0094. ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย 0095. ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
0096. ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0097. ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0098. ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย 0099. ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0036349296569824 วินาที