#
กิจกรรม
ทีม
0001 ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 25 คน / ครู 3 คน 9
0002 ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 25 คน / ครู 3 คน 8
0003 ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 25 คน / ครู 3 คน 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0028948783874512 วินาที