#
กิจกรรม
ทีม
0009 ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 15 คน / ครู 3 คน 8
0010 ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 15 คน / ครู 3 คน 9
0011 ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 15 คน / ครู 3 คน 9

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0036859512329102 วินาที