#
กิจกรรม
ทีม
0016 วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 12 คน / ครู 2 คน 9
0017 วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 12 คน / ครู 2 คน 9
0018 วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 12 คน / ครู 2 คน 9
0019 วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 12 คน / ครู 2 คน 9

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0043668746948242 วินาที