#
กิจกรรม
ทีม
0048 วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 8
0049 วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 8
0050 วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 8
0051 วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 8
0052 วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 8
0053 วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 8
0054 วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว ทีม 10 คน / ครู 1 คน 8
0055 วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว ทีม 10 คน / ครู 1 คน 8
0056 วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 6 คน / ครู 2 คน 8
0057 วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 6 คน / ครู 2 คน 8
0100 วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว ทีม 10 คน / ครู 1 คน 8
0101 วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว ทีม 10 คน / ครู 1 คน 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0071041584014893 วินาที