#
กิจกรรม
ทีม
0012 บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] 12 คน/ 2 คน 8
0013 บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] 12 คน/ 2 คน 8
0014 บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม] 12 คน/ 2 คน 8
0015 บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม] 12 คน/ 2 คน 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.003486156463623 วินาที