#
กิจกรรม
ทีม
0020 เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] 5 คน/ 2 คน 9
0021 เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] 5 คน/ 2 คน 8
0022 เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม] 5 คน/ 2 คน 8
0023 เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม] 5 คน/ 2 คน 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0039770603179932 วินาที