#
กิจกรรม
ทีม
0024 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 9
0025 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 9
0026 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 9
0027 เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 9
0028 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม] 2 คน/ 1 คน 9
0029 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม] 2 คน/ 1 คน 9
0030 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม] 2 คน/ 1 คน 9
0031 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม] 2 คน/ 1 คน 9
0032 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม] 2 คน/ 1 คน 9
0033 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม] 2 คน/ 1 คน 9
0034 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย [ทีม] 3 คน/ 1 คน 8
0035 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง [ทีม] 3 คน/ 1 คน 8
0036 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย [ทีม] 3 คน/ 1 คน 8
0037 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง [ทีม] 3 คน/ 1 คน 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0080318450927734 วินาที