#
กิจกรรม
ทีม
0048 วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0049 วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0050 วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0051 วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0052 วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0053 วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0054 วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม] 10 คน/ 1 คน 8
0055 วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม] 10 คน/ 1 คน 8
0056 วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม] 6 คน/ 2 คน 8
0057 วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม] 6 คน/ 2 คน 8
0100 วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม] 10 คน/ 1 คน 8
0101 วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม] 10 คน/ 1 คน 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0068972110748291 วินาที