#
กิจกรรม
ทีม
0058 วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0059 วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0060 วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0061 วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0062 วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0063 วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0064 วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0065 วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0066 วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0067 วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0068 วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0069 วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0070 วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0071 วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0072 วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0073 วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0074 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0075 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0076 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0077 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0078 วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0079 วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0080 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] 6 คน/ 1 คน 8
0081 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] 6 คน/ 1 คน 8
0082 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม] 6 คน/ 1 คน 8
0083 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม] 6 คน/ 1 คน 8
0084 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] 6 คน/ 1 คน 8
0085 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] 6 คน/ 1 คน 8
0086 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม] 6 คน/ 1 คน 8
0087 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม] 6 คน/ 1 คน 8
0088 กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0089 กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0090 กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0091 กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0092 ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0093 ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0094 ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0095 ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0096 ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0097 ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0098 ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8
0099 ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม] 2 คน/ 1 คน 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019682168960571 วินาที