#
กิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
0009 ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 1 1 2 8
0010 ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 2 9
0011 ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 2 9
รวมทั้งหมด 3 3 6 26

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.015655040740967 วินาที