#
กิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
0024 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 1 1 2 9
0025 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 1 1 2 9
0026 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 2 9
0027 เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 2 9
0028 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย 1 1 2 8
0029 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง 1 1 2 8
0030 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย 1 1 2 9
0031 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง 1 1 2 8
0032 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม 1 1 2 7
0033 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม 1 1 2 9
0034 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย 1 1 2 8
0035 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง 1 1 2 8
0036 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย 1 1 2 8
0037 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง 1 1 2 8
รวมทั้งหมด 14 14 28 117

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.038956880569458 วินาที