#
กิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
0038 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 1 1 1 5
0039 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 1 1 1 4
0040 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 1 6
0041 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 1 5
0042 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย 1 1 0 3
0043 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง 1 1 1 3
0044 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย 1 1 1 5
0045 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง 1 1 1 4
0046 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม 1 1 0 2
0047 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม 1 1 1 4
รวมทั้งหมด 10 10 8 41

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.036857128143311 วินาที