#
กิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
0048 วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 1 1 1 3
0049 วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว 1 1 1 3
0050 วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย 1 1 1 3
0051 วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง 1 1 0 2
0052 วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 1 1 1 3
0053 วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว 1 1 0 2
0054 วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 1 1 2 9
0055 วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว 1 1 2 6
0056 วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ ชาย 1 1 0 2
0057 วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ หญิง 1 1 0 2
0100 วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 1 1 1 9
0101 วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว 1 1 2 10
รวมทั้งหมด 12 12 11 54

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.034382820129395 วินาที