#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
2 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กหญิง ปรัชญาภรณ์ ผามูล
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
3 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว อังควรา ทะยะราษฎร์
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กหญิง พิมพ์วิภา แซ่ย่าง
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กหญิง เพชรชรี วิมลสุขสันติ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019613027572632 วินาที