#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ศุภกฤต ฟักฟอง
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
2 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นาย วัชรดุล เขียวมีศรี
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย พิทักษ์ เบชูกู่
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
4 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นาย ปกรณ์ คำน้อย
1.นาย ชาติ วรภูมิ
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นาย วีระพงค์ หมื่อแล
1.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026825189590454 วินาที