#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย กิตติกร วิธรรม
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ คำไชย
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
2 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
3 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย นันทพงศ์ พลายวัน
2.เด็กชาย ิอนันทชัย พรมเมือง
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย ณัฐวุฒิ พิสัยเลิศ
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ มาเยอ
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
5 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
6 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02337384223938 วินาที