#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ศุภณัฐ ทองมี
2.นาย ศุภกฤต ฟักฟอง
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย ธนิน โซดากุ
2.นาย พิทักษ์ เบชูกู่
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นาย ปกรณ์ คำน้อย
2.นาย อภิรักษ์ มีประเสริฐ
1.นาย ชาติ วรภูมิ
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นาย อทินันท์ แซ่หยาง
2.นาย วีระพงค์ หมื่อแล
1.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย เจษฎาภรณ์ มาฤทธิ์
2.นาย วีระภาพ มาลิต
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027107000350952 วินาที