#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
2 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย นันทพงศ์ พลายวัน
2.เด็กหญิง จิรภัทร์ แปงอ้าย
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
3 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย ณัฐวุฒิ พิสัยเลิศ
2.เด็กหญิง เซ็นนี่ แซ่เฉ้ง
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
5 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
6 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021477937698364 วินาที