#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
2.นาย บวรพัฒน์ จอมวงศ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย สิทธิพน ไข่กา
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย ธันวา แบเเชร์กู่
2.นาย อาจะ หม่อโป๊ะกู่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย รัฐภูมิ สีคำ
1.นาย เทอดศักดิ์ ขจรบุญ
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย ไชธง เชอหมื่อ
2.นาย ชยานนท์ แซ่ย่าง
1.นาย วสุพล มังคลาด
6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย หนุ่ม อินแก่น
2.นาย ธงชัย คำบง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.01932692527771 วินาที