#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
2.นาย วิศรุต ราวิชัย
3.นาย อนันต์ สามมุข
4.นาย พิชิตภัย ปัญญาหาร
5.นาย ทองทัศน์ บุญแก้ว
6.นาย กีรดิต สายวงเคียน
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย ธีรภาพ อยู่ลือ
2.นาย อำพน อายีกู่
3.นาย อาโซ อู่แม
4.นาย สมชาย ลาเช
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย ธันวา แบเเชร์กู่
2.นาย จารุภัทร์ คำจริง
3.นาย จิณกร เเซ่หยิ่ง
4.นาย จะจอ เเซ่เปอะ
5.นาย อาซือ โหวยแม
6.เด็กชาย สมจิตร เเซ่ยี
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย พิชิต จะลอ
2.นาย เอกชัย มาเยอะ
3.นาย กีรติ อาโผะ
4.นาย ลีฉู่ เบเช
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
6 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
2.นาย รัชชวิชญ์ ชาติเหมาะ
3.นาย อภิชาต สมศักดิ์
4.นาย ภานุเดช แสนคำหล่อ
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02091383934021 วินาที