#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
2.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กหญิง กชกร รุจิกรบัณฑิต
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว น้ำเพชร วงค์น้อย
2.นางสาว ปิยะพัชร อินทนนท์
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019475936889648 วินาที