#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ธีรภัทร ธำรงดุสิต
2.นาย พิชิตภัย ปัญญาหาร
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย เฉลิมพล อุดร
2.นาย พณิชพล แก้วพงค์
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย กิตติภณ เชอหมื่อ
1.นาย วสุพล มังคลาด
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย จะจอ เเซ่เปอะ
2.นาย มื้น จันทร์ต๊ะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ชนะวงศ์ สมบูรณ์
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02040696144104 วินาที