สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ฟุตบอล 3 25 39 343
2 ฟุตซอล 3 26 59 344
3 บาสเกตบอล 4 32 24 189
4 วอลเลย์บอล 4 36 45 278
5 เซปักตะกร้อ 4 33 42 106
6 เปตอง 14 122 116 230
7 เทเบิลเทนนิส 10 78 38 62
8 วู้ดบอล 12 96 22 79
9 กรีฑา 42 336 136 457
10 อีสปอร์ต 4 35 50 155
รวมทั้งหมด 100 819 571 2,243

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.038917064666748 วินาที