#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พีรณัฐ ก้างยาง
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
2 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กรรวี ปัญญาโลหิต
2.นางสาว ภัทรมน ประทุมวรรณ
3.นางสาว กนกวลัย สีสวัสดิ์
1.นางสาว อาทิตย์ติยา สุขเสาร์
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นันทพงศ์ พลายวัน
2.เด็กชาย ิอนันทชัย พรมเมือง
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วัชรดุล เขียวมีศรี
2.นางสาว มนัญชยา ไชยสิทธิ์
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
5 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
0.15.25 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้างยาง
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
6 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้างยาง
2.เด็กหญิง ชุติมณฑน์ พงศ์พันเลิศ
3.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
4.นางสาว วัลภา อุปชัย
5.นางสาว กัญญาพัชร แก้วฟู
6.นางสาว ปราย ฟูแสง
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
7 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วรเทพ พุ่มมะลิ
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020170927047729 วินาที