#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรวัฒน์ กันเเก้ว
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
01.01.10 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
3 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
03.36.53 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สัณห์สิรี กิตติยาภิวัฒอมร
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
05.50.06 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
5 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
04.01.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
2.นาย ไตรภพ ลามือกุ
3.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
4.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
5.เด็กชาย อาหมื่อ เเยเมียง
6.นาย ปุ่น โหวยแม
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
6 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
05.41.16 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปีใหม่ ไทยใหญ่
2.เด็กหญิง สัญห์สิริ กิตติยาภิวัฒอมร
3.นางสาว น้ำผึ้ง กุลแก้ว
4.นางสาว บุณยานุช หว่ยหล่อง
5.นางสาว ปนัดดา มาเยอะ
6.เด็กหญิง สุธิดา ปั้นทับ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
7 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ต้น นามอุ่น
2.เด็กชาย ยุุทธการ บ้านทุ่ง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.018461942672729 วินาที