#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จิณกร แซ่หยิ่ง
2.นาย จะจอ แซ่เปอะ
3.นาย จารุภัทร คำจริง
4.นาย ธันวา แบเเชร์กู่
5.นาย อาจะ หม่อโป๊ะกู่
6.นาย อดุลย์ นามม้าว
7.นาย มิ้น จันทร์ต๊ะ
8.เด็กชาย นิคม หงษ์เงิน
9.เด็กชาย สุรัติ สาระสุข
10.นาย ต้น นามอุ่น
11.เด็กชาย อาโย โวยแม
12.เด็กชาย รัตน์ภูมิ ขันอุระ
13.เด็กชาย ธนพล ไชยวงค์
14.เด็กชาย สมจิตร เเซ่ยี
15.นาย อาซือ โหวยแม
1.นาย ดวงแก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
2 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จิราพร สุทินกาศ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
3 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อิเหมี่ยว ไทยใหญ่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภาคภูมิ มาเยอะ
2.เด็กชาย สุรชัย ทาคำมา
3.เด็กชาย ทัชชกร ชื่นศรีอนันต์
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
5 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
01.15.91 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว บุณยานุช หว่ยหล่อง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
6 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
02.21.15 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
7 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
2.47.97 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อาซือ เบเช
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
8 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
04.55.25 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
2.นาย สมชาย บุญทอง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
9 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
06.44.12 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว บุณยานุช มาเยอะ
2.นางสาว ใหม่ ไทยใหญ่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
10 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
14.55.78 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อาซือ เบเช
2.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022656917572021 วินาที