#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ แซ่หลี่
2.เด็กชาย ธนกฤต แซ่หลี่
3.เด็กชาย อติชาติ แซ่ซู
4.เด็กชาย ภูวดล ชีวินพงศ์สถาพ
5.เด็กชาย ธนกฤต ชีวินมหรัตน์
6.เด็กชาย ชวิน ยิ่งยศวิบูลย์กุล
7.เด็กชาย โยธิน สำโรงแสง
8.เด็กชาย วิชญ์สรัช แซ่หวัง
9.เด็กชาย อนุศร เยเบียงกู่
10.เด็กชาย เมธาสิทธิ ชีวินสุขพนา
11.เด็กชาย หยางเฉาฉาน แซ่หยาง
12.เด็กชาย สิรภพ แซ่หยาง
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คามิน พิชิตวงค์ตระกูล
2.นาย อทินันท์ แซ่หยาง
3.นาย ชินวัตร บัวรุ่ง
4.นาย ปัญจพล เด่นกิริยาเลิศล้ำ
5.นาย ณรงค์วิทย์ แซ่ซิว
6.นาย ธีรภัทร ชีวินกุลทอง
7.นาย อาตี๋ อาชี
8.นาย รัฐภูมิ เด่นวิทยวงค์
9.นาย มนตรี โยวเผาะ
10.นาย ถิรวัฒน์ ทวีอภิรดีวิภาศ
11.นาย ก้องภพ แซ่เฉิน
12.นาย ฉัตรมงคล เคียงอมร
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
3 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภานุพงค์ คำลือ
2.นาย ธีราวัฒน์ เมอแล
3.นาย จักรดุลย์ แซ่หาญ
4.นาย อทินันท์ แซ่หยาง
5.นาย สมเจตน์ เยอะเซ
6.นาย โชคชัย โซเซ
7.นาย สมชาย งั้วยะ
8.นาย อาฉ่า อายี
1.นาย พิเชฐ โสภา
2.นาย วุฒิพงษ์ แดนช่างคำ
4 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วริทธิ์ แสนเหลี่ยว
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
5 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุรีวัลย์ จะลา
1.นางสาว หล่อโจ ยี่บรา
6 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วริทธิ์ แสนเหลี่ยว
2.นาย โยชัววา เรเฌอ
7 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อาก่อง หวุ่ยหล่องกู่
2.นาย โยชัววา เรเฌอ
3.นาย อาซะ เชอมือ
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0042479038238525 วินาที