#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เจตน์ เพเมียะ
2.เด็กชาย สมยศ แซ่ผง
3.เด็กชาย ธนพล แซ่หอ
4.เด็กชาย พัชรพล เยเบียงกู่
5.เด็กชาย สมชาย มือแลกู่
6.เด็กชาย การิณ มือแล
7.เด็กชาย สมจิตร เยชอกู่
8.เด็กชาย เจริญ แซ่ผง
9.เด็กชาย ศุภกฤต เพเมียะ
10.เด็กชาย ธนภัทร แซะตุ
11.เด็กชาย ทะนงศักดิ์ เยซอง
12.เด็กชาย อาจะ เยอส่อ
13.เด็กชาย ทนาวิน เอแม
14.เด็กชาย อาต้า เบเช
15.เด็กชาย ณิชาภัทร กันทรนิมิตร
1.ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
2.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
2 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรัญญา ยูลึ
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
3 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วริทธิ์ แสนเหลี่ยว
2.นางสาว วริทธิ์ เหม่อแล
4 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ โยวเผาะ
2.เด็กชาย กันตพล เยเบียง
3.เด็กชาย ชัยศร ลาเชกู่
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
5 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชันญานุช แซ่อู๋
2.เด็กหญิง ไอริณ แซ่จาง
3.เด็กหญิง ปวีร์ เพอะละ
4.เด็กหญิง มัณฑนา แสงงาม
5.เด็กหญิง สิรินดา แซ่ลู่
1.นาย ภิเบส อริยะ
6 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว พัชรพร แซ่หลี่
2.นางสาว รัตนา แซ่จู
3.นางสาว สมศรี หวุ่ยยือกู่
4.นางสาว มธุรพร เยซอกู่
5.นางสาว นุช แซ่จู
6.นางสาว หฤทัย ยุวรัตน์
1.นาย ภิเบส อริยะ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.01972484588623 วินาที