#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 เทเบิลเทนนิส 342เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
2 เทเบิลเทนนิส 353เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
3 เปตอง 359เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 เปตอง 368เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 เปตอง 377เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
6 เปตอง 386เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
7 เทเบิลเทนนิส 403เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
8 เทเบิลเทนนิส 422เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
9 บาสเกตบอล 546บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
10 เปตอง 486เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
11 บาสเกตบอล 506บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
12 บาสเกตบอล 510บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
13 เปตอง 514เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
14 เปตอง 522เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
15 เปตอง 530เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
16 เปตอง 538เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
17 เปตอง 558เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
18 วอลเลย์บอล 579วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
19 เซปักตะกร้อ 610เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
20 อีสปอร์ต 621อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
21 อีสปอร์ต 629อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
22 ฟุตซอล 635ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
23 ฟุตซอล 644ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
24 อีสปอร์ต 652อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
25 อีสปอร์ต 659อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
26 ฟุตซอล 666ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0071959495544434 วินาที