หมวดหมู่ : ฟุตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0001
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 1 B 10.00 แม่จันวิทยาคม - แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 2 B 11.15 เชียงแสนวิทยาคม - จันจว้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 3 A 12.30 วัดถ้ำปลาวิทยาคม - ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 7 B 10.15 แม่จันวิทยาคม - เชียงแสนวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 8 B 11.30 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - จันจว้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 9 A 12.45 วัดถ้ำปลาวิทยาคม - ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 12 B 09.00 แม่จันวิทยาคม - จันจว้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 13 B 10.15 เชียงแสนวิทยาคม - แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 14 A 11.30 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก - ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
11
0002
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 4 B 13.45 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน - แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 5 A 15.00 แม่จันวิทยาคม - บ้านแซววิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 10 A 14.00 แม่จันวิทยาคม - เชียงแสนวิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 15 A 12.45 บ้านแซววิทยาคม - เชียงแสนวิทยาคม
16
0003
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 6 A 09.00 บ้านแซววิทยาคม - ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 11 A 15.15 แม่จันวิทยาคม - เชียงแสนวิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 16 A 14.00 เชียงแสนวิทยาคม - บ้านแซววิทยาคม
22 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 18 A 09.00 แม่จันวิทยาคม - บ้านแซววิทยาคม
22 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 19 A 10.15 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน - เชียงแสนวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.014227151870728 วินาที