หมวดหมู่ : อีสปอร์ต
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0106
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
22 ธ.ค 2565 08.30
2
0107
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
22 ธ.ค 2565 08.30
3
0108
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
22 ธ.ค 2565 08.30
4
0109
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
22 ธ.ค 2565 08.30

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0059349536895752 วินาที