หมวดหมู่ : ฟุตซอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0009
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 แม่จันวิทยาคม - วัดถ้ำปลาวิทยาคม
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 2 A 10.00 สันติคีรีวิทยาคม - บ้านแซววิทยาคม
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 3 B 11.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 4 B 12.00 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน - เชียงแสนวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 7 B 09.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 8 B 10.00 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก - เชียงแสนวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 11 A 13.00 แม่จันวิทยาคม - สันติคีรีวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 12 A 14.00 วัดถ้ำปลาวิทยาคม - บ้านแซววิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 13 A 09.00 แม่จันวิทยาคม - บ้านแซววิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 14 A 10.00 วัดถ้ำปลาวิทยาคม - สันติคีรีวิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 15 B 11.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - เชียงแสนวิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 16 B 12.00 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก - ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
14
0010
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
15
0011
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 5 B 13.00 จันจว้าวิทยาคม - แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 6 B 14.00 เชียงแสนวิทยาคม - สันติคีรีวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 9 B 11.00 จันจว้าวิทยาคม - เชียงแสนวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 10 B 12.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - สันติคีรีวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 11 A 13.00 แม่จันวิทยาคม - สันติคีรีวิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 17 B 13.00 จันจว้าวิทยาคม - สันติคีรีวิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 18 B 14.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - สันติคีรีวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.013908863067627 วินาที