หมวดหมู่ : บาสเกตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0012
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
19 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 1 A 09.00 แม่จันวิทยาคม - แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
19 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 2 A 10.00 สันติคีรีวิทยาคม - เชียงแสนวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 5 A 09.00 แม่จันวิทยาคม - สันติคีรีวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 6 A 10.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - เชียงแสนวิทยาคม
6
0013
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0014
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
19 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 3 A 11.00 เชียงแสนวิทยาคม - แม่จันวิทยาคม
19 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 4 B 13.00 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน - แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
20 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 7 B 11.00 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน - สันติคีรีวิทยาคม
11
0015
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0083670616149902 วินาที