หมวดหมู่ : วอลเลย์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0016
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 1 A 9.00 แม่จันวิทยาคม - เชียงแสนวิทยาคม
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 2 B 10.00 จันจว้าวิทยาคม - แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 7 B 09.00 จันจว้าวิทยาคม - ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 1 B 09.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
6
0017
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0018
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 3 A 11.00 แม่จันวิทยาคม - แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 4 B 12.00 จันจว้าวิทยาคม - ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 5 A 13.00 เชียงแสนวิทยาคม - บ้านแซววิทยาคม
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 6 B 15.00 สันติคีรีวิทยาคม - ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 8 A 10.00 แม่จันวิทยาคม - เชียงแสนวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 9 B 11.00 จันจว้าวิทยาคม - สันติคีรีวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 10 A 12.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - บ้านแซววิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 11 B 13.00 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก - ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 13 A 10.00 แม่จันวิทยาคม - บ้านแซววิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 14 B 11.00 จันจว้าวิทยาคม - ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 15 A 12.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - เชียงแสนวิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 16 B 13.00 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก - สันติคีรีวิทยาคม
20
0019
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.011597156524658 วินาที