หมวดหมู่ : เซปักตะกร้อ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0020
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 จันจว้าวิทยาคม - แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 2 B 09.00 แม่จันวิทยาคม - ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 5 A 09.00 จันจว้าวิทยาคม - ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 6 B 09.00 แม่จันวิทยาคม - เชียงแสนวิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 9 A 09.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 10 B 09.00 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก - เชียงแสนวิทยาคม
8
0021
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
19 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 1 A 09.00 เชียงแสนวิทยาคม - แม่จันวิทยาคม
19 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 2 B 09.00 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน - แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
20 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 6 B 09.00 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน - ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
21 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 10 B 09.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
13
0022
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 3 A 09.00 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก - สันติคีรีวิทยาคม
19 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 4 B 09.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 7 A 09.00 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก - แม่จันวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 8 B 09.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - เชียงแสนวิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 11 A 09.00 สันติคีรีวิทยาคม - แม่จันวิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 1 แรก 12 B 09.00 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน - เชียงแสนวิทยาคม
20
0023
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
19 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 3 A 09.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - บ้านแซววิทยาคม
19 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 4 A 09.00 เชียงแสนวิทยาคม - แม่จันวิทยาคม
19 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 5 B 09.00 วัดถ้ำปลาวิทยาคม - ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
20 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 7 A 09.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - เชียงแสนวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 8 A 09.00 บ้านแซววิทยาคม - แม่จันวิทยาคม
20 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 9 B 09.00 วัดถ้ำปลาวิทยาคม - ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
21 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 11 A 09.00 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ - แม่จันวิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 12 A 09.00 บ้านแซววิทยาคม - เชียงแสนวิทยาคม
21 ธ.ค 2565 สนาม 2 แรก 13 B 09.00 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก - ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.016448974609375 วินาที